Läxläsning   &   Studiehjälp
Masthuggsterrassen 4A, 413 18 Göteborg

För elever

Hur vi arbetar

Vi på Läxido utgår ifrån den särskilda elevens behov. Vi erbjuder hjälp inom diverse ämnen på mellanstadie-, högstadie- och gymnasial nivå. Våra läxhjälpare erbjuder ett strukturerat studiestöd både för elever som riskerar underkänt i något ämne och för elever vill höja sina betyg med siktet inställt på drömutbildningen.

Vid första kontakt diskuteras elevens behov för att kunna matcha samman eleven med läxhjälpare som besitter kunskaper inom just dessa områden. Sedan bokar vi in ett första pass som går ut på att skapa en mer omfattande förståelse för den särskilda elevens behov.

Efter avslutad session diskuteras ett paketpris baserat på dessa behov. Resultatet är en skräddarsydd och prisvärd plan för ditt barn. Därefter präglas läxhjälparens arbete av ett fokus på struktur, stöd och hjälp med studiearbetet för att eleven ska nå alla sina uppsatta mål. Planen utvärderas kontinuerligt i samråd med elev och föräldrar för att kunna uppnå bästa möjliga resultat för just er.

Mellanstadieelever

Behöver ditt barn hjälp med att fokusera bättre på läxorna? Det kan våra läxhjälpare hjälpa dig er med. När det gäller mellanstadieelever så fokuserar våra läxhjälpare på att inspirera ditt barn att ta sig an sina läxor. En positiv förebild som hjälper till att strukturera arbetet tror vi kommer hjälpa ditt barn på mellanstadiet att klara sina skoluppgifter.

Högstadieelever

Högstadiet är en händelserik period i ett barns liv och det är inte alltid lätt att bibehålla studiemotivationen. Vi vänder oss därför till högstadiestadieelever som har det tufft med skolarbetet som riskerar att inte uppnå gymnasiekompetens. Samtidigt vill vi vara med och hjälpa elever som siktat in sig på en särskild gymnasielinje att uppnå de bästa förutsättningarna för att komma in på just den linjen.

Gymnasieelever

Har ditt barn tagit sikte på din drömutbildning på universitet eller högskola men behöver lite hjälp på traven? Vi på Läxidos är här att hjälpa gymnasieelever nå hela vägen fram. Vi erbjuder gymnasieelever som vill nå sin fulla potential hjälp med att strukturera arbetet, stöd och hjälp att lösa kluriga mattetal såväl som utmaningar inom samhällsvetenskapen.

Fördelar med Läxidos

Beroende på din eller ditt barns förutsättningar så finns det goda anledningar att anlita Läxidos:

1
Öka betygen för att kunna komma in på din drömutbildning.
2
Få hjälp i de ämnen du har svårt för i skolan.
3
Undvik att få underkända betyg.

Ämnen

Få hjälp inom följande ämnen:

Språk

Språk

Matte

Matte

Historia

Historia

Samhällsorientering

Samhällsorientering

Naturvetenskap

Naturvetenskap

Övrigt

Ekonomi, Beteendevetenskap

Adress: Masthuggsterrassen 4A, 413 18 Göteborg