Läxläsning   &   Studiehjälp
Masthuggsterrassen 4A, 413 18 Göteborg

Om oss

Vi på Läxidos har varit verksamma inom skolväsendet under många år. Vi har god kännedom om läroplanen och nöjer oss inte med vilken läxhjälpare som helst. Vi vill dock kunna göra läxhjälp tillgängligt även till dem som inte har råd att betala stora summor, därför arbetar vi nära olika högskolor för att få tillgång till studenter som vill jobba extra som lärare.

Dock har vi höga krav på våra läxhjälpare för att säkerställa god undervisning till dig eller ditt barn. Det kvittar om elevens betyg är underkända eller om eleven vill gå från ett C till ett A, vi anpassar undervisningen till dina mål. Investera i goda betyg – kontakta Läxido!

Fördelar med Läxidos

Beroende på din eller ditt barns förutsättningar så finns det goda anledningar att anlita Läxidos:

1
Öka betygen för att kunna komma in på din drömutbildning.
2
Få hjälp i de ämnen du har svårt för i skolan.
3
Undvik att få underkända betyg.

Ämnen

Få hjälp inom följande ämnen:

Språk

Språk

Matte

Matte

Historia

Historia

Samhällsorientering

Samhällsorientering

Naturvetenskap

Naturvetenskap

Övrigt

Ekonomi, Beteendevetenskap

Adress: Masthuggsterrassen 4A, 413 18 Göteborg